Magyarország 2023-tól megnyitja online sportfogadási piacát, és meghatározza az engedélyezési feltét

Magyarország megszüntette az állami monopóliumot az online sportfogadási piacon, és ez most lehetővé teszi az Európai Gazdasági Térségben (EGT) bejegyzett szereplők („EGT-üzemeltetők”) piacra lépését.

A 2022. július 22-én elfogadott új szabályozás a szerencsejáték-üzemről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szerencsejáték-törvény) jelentős módosításában szerepel, és 2023. január 1-től versenypiacot ír elő. A játékok továbbra is a nemzeti szárazföldi kaszinókoncessziók kiváltságai maradnak.

Egy régóta húzódó saga vége

A jelenlegi szabályozás értelmében de facto fogadási monopólium a 100 %-os állami tulajdonú Szerencsejáték Zrt. számára.2014 óta határozza meg a piacot, amely későbbi jogi viták tárgyát képezte.A jelentős piaci szereplők, köztük az Unibet (C-49/16) és a Sporting Odds (C-3/17) az Európai Unió Bírósága (EUB) elé terjesztették az ügyet annak eldöntésére, hogy a magyar törvények ellentétesek-e a törvény 56. cikkével. Az Európai Unió Szerződése és Működése (EUMSZ), amelynek célja, hogy megakadályozza a tagállamokat a határokon átnyúló kereskedelem és szolgáltatások megzavarásában.Az EUB úgy ítélte meg, hogy a magyar online onlinecasino-hu24.com/ szerencsejáték-engedélyezési rendszer jogellenesen zárta ki az EU/EGT-engedéllyel rendelkező szolgáltatókat az ország engedélyezési eljárásából, és megismételte, hogy Magyarországnak objektív, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és arányos engedélyezési kritériumoknak megfelelő piaci szabályozást kell elfogadnia.

Mi a jogi státusza az online kaszinóknak Magyarországon? - Napi hírek Magyarország

Az EGT-üzemeltetőknek komoly engedélyezési kérelmekre kell készülniük

A módosított szerencsejáték-törvény több engedélyezési modellt vezet be.Az EGT-üzemeltetők a Szabályozási Ügyek Felügyeletétől ("SARA") származó engedély ("Licenc") megszerzése után online sportfogadási szolgáltatásokat nyújthatnak a játékosoknak Magyarországon.A kiadandó Engedélyek számának felső határát a jogalkotó nem állapította meg.A részletes követelményeket tartalmazó másodlagos jogszabályokat a felügyelet később fogadja el a Magyar Közlönyben megjelent szövegben leírtak szerint.Az Európai Bizottsághoz korábban benyújtott javaslat (TRIS Notifications 2022/66/HU és 2022/67/HU) alapján azonban az EGT-üzemeltetőknek az alábbi feltételekkel kell szembenézniük az Engedély megszerzéséhez:

  • a kérelmezőnek legalább ötéves szerencsejáték-szervezői tapasztalattal kell rendelkeznie egy másik EGT-országban;
  • a kérelmező, a pályázó ügyvezetője által képviselt más társaság, vagy a pályázó közvetlen vagy közvetett tulajdonosának tulajdonában lévő más társaság a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül nem vehetett részt illegális szerencsejáték-tevékenység szervezésében. ;
  • a pályázónak Magyarországon fióktelepet kell létesítenie, és legalább 1 milliárd forint (kb. 2,5 millió euró) tőkével kell rendelkeznie;
  • a kérelmezőnek a SARA által meghatározott összegű, de legalább 250 millió forint (kb. 625 000 euró) értékpapírt kell nyújtania;
  • a kérelmező 600 millió Ft (kb. 1,5 millió EUR) licencdíjat előre fizet az Engedély teljes időtartamára;és
  • a pályázó a SARA által jóváhagyott játékosvédelmi akciótervet készít és hajt végre.

A kiadandó engedély érvényességi ideje a SARA határozza meg, de legfeljebb hét év.Az EGT-üzemeltetők nem működtethetnek egynél több webhelyet ugyanazon licenc alatt.

… és hosszú eljárásokra számíthat

Licencigénylés előtt az EGT-üzemeltetőknek ki kell jelölniük és regisztrálniuk kell egy helyi képviselőt ("Képviselő") a SARA előtt.A Képviselőnek Magyarországon lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárnak kell lennie, jogi vagy közgazdász mesterfokú végzettséggel és büntetlen előéletűnek kell lennie.Ezt követően az EGT-üzemeltetők csak a Képviselőn keresztül tehetnek jogilag érvényes nyilatkozatot a SARA-val szemben.

Az EGT-üzemeltetőknek és képviselőiknek hosszú adminisztrációs határidőkre kell felkészülniük.A Képviselő nyilvántartásba vételét célzó eljárás maximális időtartama 75 nap, az azt követő engedélyezési eljárásé 120 nap.

Ellenkezőleg, rövid, 15 napos határidőt tűznek ki az engedéllyel rendelkező gazdálkodók illetékes adóhatósági nyilvántartásba vételére, ha még nem regisztráltak.A társasági adó mértéke mától Magyarországon 9%, míg az online sportfogadásra vonatkozó játékadó mértéke a havi nettó játékbevétel 15%-a.

Erős piaci ellenőrzés a fizetési szolgáltatókon keresztül

A SARA az adóhatósággal és a távközlési hatósággal együttműködve évek óta küzd azért, hogy az engedély nélküli online sportfogadási szolgáltatókat kizárja a magyar piacról.Különféle intézkedéseket alkalmaztak, beleértve a webhelyek blokkolását és pénzbírságok kiszabását, azonban korlátozott sikerrel.

A módosított szerencsejáték-törvény, összhangban a pénzmosás elleni (AML) szabályozással, a piaci ellenőrzést a fizetési számlák és a vonatkozó átutalások nyomon követésére fogja összpontosítani.Az EGT-üzemeltetők a magyar pénzforgalmi szolgáltatókról és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerint feljogosított pénzforgalmi szolgáltatónál ("Engedélyezett számlaszolgáltató") vezetett fizetési számlájukról kizárólag a játékos által vezetett fizetési számlára történő átutalással teljesíthetnek befizetést a játékosoknak. felhatalmazott számlaszolgáltatóval.Az új jogszabály ugyanakkor előírja, hogy az EGT-üzemeltető csak akkor rendelkezhet ilyen fizetési számlával, ha igazolja, hogy engedélyt kapott.A fentiek érvényesítése érdekében

Sok kérdés még mindig megválaszolatlan a piacnyitás előtt

Az engedély megszerzésére törekvő EGT-üzemeltetők most megkezdhetik a felkészülést az adott eljárásra.Ugyanakkor több leendő jelentkező már jelen van a magyar piacon, és a hatályos tilalmak ellenére is nagyszámú magyar szereplőnek nyújt szolgáltatást.Továbbra is sürgető kérdés, hogyan kezelik ezeket a "szürke portfóliókat" a piacnyitás fényében.Emellett az is bizonytalan, hogy a jogalkotó módosítani fogja-e az online sportfogadásból származó bevételekre vonatkozó adózási szabályokat, amelyek jelenleg mentesítik az engedéllyel rendelkező szolgáltatók (azaz a hivatalban lévő Szerencsejáték Zrt.) által kifizetett nyereményeket a személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség alól, de a bevételeket vizsgálják. engedély nélküli (illegális) sportfogadásból.

Következő lépésként a SARA várhatóan hamarosan kiadja rendeletét az adott engedélyezés részletes szabályairól, valamint az üzemeltetési és műszaki követelményekről.Ezek nem térhetnek el lényegesen az Európai Bizottsághoz 2022 februárjában benyújtott vonatkozó javaslattól. Az EGT-üzemeltetők azonban bizonytalanságok maradhatnak a végleges feltételrendszer közzétételéig, vagy akár azon túl is.Például a SARA valószínűleg megtart bizonyos mérlegelési jogokat a licencek érvényességi idejével vagy a biztosítandó biztosítékok mennyiségével kapcsolatban.

Исходный текст


225b3c02d78a5ac2cf329437293e50f7